Golgota’da tövbe eden hırsıza kurtuluşu bahşeden O, kendisine inananları kurtaracaktır.

İnanç tektir, oysa cinsi çifttir. Nitekim dogmalarla ilgili inanç, yani anlığın açıklanan gerçekleri bilmesi ve kabullenmesi. Rabbin dediğine göre bu inanç, kurtuluş için gereklidir: “Sözümü işitip beni gönderene iman edenin, sonsuz yaşamı vardır” ve de “Oğul’a inanan yargılanmaz, ölümden yaşama geçer” (bk. Yu. 3, 18, 24).
Ey Allah’ın insanlara karşı olağanüstü iyiliği! Doğru olanlar, uzun yıllar süren çalışmaları ile Allah’ın hoşuna gittiler. Oysa onların Allah’ın kabullendiği uzun süreli ve kahramanca bir hizmet yoluyla elde ettiklerini, İsa sana kısa bir sürede verir. Nitekim, İsa Mesih’in Rab olduğuna ve Allah’ın onu ölüler arasından dirilttiğine inanıyorsan, kurtulup cennete, tövbe eden hırsızı da oraya alan tarafından kabul edileceksin. Bu konuda hiçbir kuşkun olmasın. Çünkü bu kutsal Golgota’da bir anlık inanç için hırsıza kurtuluşu veren O, seni de inandığın taktirde kurtaracaktır.

Mesih’in armağanı olan başka bir inanç cinsi de vardır. Nitekim: “Ruh’un aracılığıyla birine bilgece söz söyleme yeteneği, bir diğerine aynı Ruh’tan bilgiyle söz söyleme yeteneği, birine aynı Ruh’la iman, bir diğerine hastaları iyileştirme gücü veriliyor” (I. Ko. 12, 8-9). Dolayısıyla Ruh tarafından bahşedilen bu inanç salt dogmalarla ilgili olmayıp, insanın tüm güçlerini aşan mucizelerin nedenidir. İnanç sahibi olan dağa: “Buradan şuraya göç diyebilecek ve dağ göçecektir” (Mat. 17, 20). Şayet biri, içinde hiç bir kuşku taşımaksızın, bu sözleri insancıl dürtüsü ile söyler ve böyle olacağına gerçekten inanırsa, o zaman lütfa erişecektir.
Bu inanç için: “Bir hardal tanesi kadar imanınız olsa” (Mat. 17, 20) denilmiştir. Hardal tanesi çok küçüktür, fakat olağanüstü bir etkiye sahiptir. Ufak bir alana ekildiğinde uzun dallar uzatır ve büyüdüğünde gökyüzündeki kuşlara gölge sağlayabilir. Aynı şekilde inanç çok kısa sürede ruhta mucizevi etkiler yaratır.

İnanç, konusu Allah olan bir iç tanrısıdır. Allah tarafından aydınlatılan aklın, izin verilen ölçüde özü içtenlikle algılamasıdır. İnanç dünyayı bir uçtan bir uca kateder ve şimdiki düzenin bitiminden önce yargılamayı yer almış gibi görür ve vaat edilen ödülün tadını önceden alır.
Sana bağlı olan ve Allah’a yönelen o inanca sahip ol ki, O sana insan gücünü, inancı da verebilsin.

KİRİLLOS (KUDÜS’LÜ) (315-386)

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN

Şu anda burada değiliz. Ama bize e-posta gönderebilirsiniz, en kısa zamanda size geri dönüş yaparız.

Not readable? Change text. captcha txt