İmandan kaçarsak mahvolmuş, imana sadık kalırsak kurtulmuş olacağız.

İnancı öğrenip öğrettiğinde, şimdi salt sana Kilise tarafından önerilen ve Kutsal Kitap’ın garantileyeceği şeylere sarıl ve aklında tut. Oysa herkes Kutsal Kitap’ı okuyabilecek durumda değildir. Bazıları yeteneksizliklerinden, bazıları da çeşitli uğraşlardan engellenir. Bu yüzdendir ki, ruhun bu cehaletten zarar görmemesi için, inancımızın tüm dogması birkaç tümcede özetlenmektedir.
Sana önerim, bu inancı yaşamının tüm günleri boyunca yanında yol erzağı olarak taşıman ve biz bile fikir değiştirip, bugün öğrettiklerimizin aksini öğretsek ya da bir kötülük meleği bir iyilik meleğine dönüşerek seni yanlışlara sürüklemeyi denesek bile, başkasını hiçbir zaman kabul etmemendir. “Biz ya da gökten bir melek bile size bildirdiğimiz müjdeye ters düşen bir müjde bildirirse, lanet olsun ona!” (Gal. 1, 8).

İnancın simgesini iyice ezberinde tutmaya çalış. İnsan kaprislerine göre yapılmamıştır. Tüm Kutsal Kitap’ın en önemli kısımlarından yapılan bir seçkinin sonucudur. Bunlar, inancın tek öğretisini bir araya getiriyorlar. Nasıl ki bir hardal tohumu küçücük olmasına karşın özünde tüm dalları içeriyorsa, aynı şekilde inancın simgesi, kısa formüllerinde gerek Eski, gerekse Yeni Antlaşma’da varolan öğretinin tümünü içermektedir.
Bu yüzden, kardeşlerim, sizlere iletilen geleneği bütün bağlılığınızla koruyun ve öğretilerini yüreğinizin derinliklerinde kaydedin. Dikkatle nöbet tutun ki, düşman sizi umursamaz ve tembel bulup, bu hazineyi sizden çalmasın. Tetikte durun ki, hiçbir sapkın size öğretilen gerçekleri saptırmasın. Unutmayın ki, inanç sahibi olmak elinize konulan parayı çoğaltmak demektir. Yine unutmayın ki, Allah size verilenlerin hesabını isteyecektir.

Havari, “Her şeye yaşam veren Tanrı’nın ve Pontius Pilatus’un önünde yüce inanca tanıklık etmiş olan Mesih İsa’nın huzurunda sana şunu buyuruyorum” der (I. Ti. 6, 13). Rabbimiz İsa Mesih’in dönüşüne kadar, size öğretilmiş olan bu inancı lekesiz olarak koruyun.
Yaşamın hazinesi sana teslim edilmiştir ve Rab gelişinde bu emaneti senden geri isteyecektir. “Mübarek ve tek Hükümdar, kralların Kralı, rablerin Rabbi, ölümsüzlüğün tek sahibi, yaklaşılmaz ışıkta yaşayan, hiçbir insanın görmediği ve göremeyeceği Tanrı, Mesih’i belirlenen zamanda ortaya çıkaracaktır” (I. Ti. 6, 15-16). Onur ve kudret sonsuza dek O’nun olsun. Amin.

KİRİLLOS (KUDÜS’LÜ) (315-386)

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN

Şu anda burada değiliz. Ama bize e-posta gönderebilirsiniz, en kısa zamanda size geri dönüş yaparız.

Not readable? Change text. captcha txt