Ruh’un simgesi, su.

Ona vereceğim su onda ebedi hayat için fışkıran kaynak olacaktır. Bu yepyeni, canlı, fışkıran, ona layık olanlar için fışkıran bir sudur. Hangi nedenle Ruh bağışına “su” adı verilmiştir? Bunun nedeni suyun her şeyin temeli olmasıdır; çünkü bitkileri ve hayatı üreten sudur; çünkü su yağmur şeklinde gökten inmektedir; çünkü tek bir şekilde düşerek çok çeşitli şekilde etkili olmaktadır. O palmiye ağacında farklıdır, asmada farklıdır, herkes için herşey olmaktadır. Onun tek bir mevcudiyet şekli vardır ve o kendi kendinden farklı değildir. Yağmur şuraya, buraya yağdığında şekil değiştirmez, fakat onu alan varlıkların yapısına uyarak, her birinde ona uygun olanı hasıl eder.

Kutsal Ruh bu şekilde hareket eder. Her ne kadar bir, basit ve bölünmez de olsa bağışlarını herkese kendi iradesine göre dağıtır. Nasıl kuru ağaç su ile tomurcuklar hasıl ederse, aynı şekilde günah içinde yaşamakta iken tövbenin Kutsal Ruh’u almaya muktedir kıldığı ruh ta adalet ürünleri hasıl eder. Ruh basit olmasına rağmen, Allah’ın buyruğu üzerine ve Mesih’in adına bir çok erdemi canlandırandır.
Hikmetin hizmetinde şu kimsenin dilini kullanır, kehanetle şu öteki kimsenin ruhunu aydınlatır; bir başkasına cinleri kovmak iktidarını verir; daha bir başkasına ilahi Yazıları yorumlamak yeteneğini. Birinin dürüstlüğünü güçlendirir, bir başkasına sadaka sanatını öğretir, şu kimseye orucu ve çileyi öğretir, bir başkasına bedenin yararlarını hor görmeyi, daha bir başkasını da şehadete hazırlar. Farklı insanlarda farklı olan o, kendi kendinden farklı değildir, tıpkı yazılmış olduğu gibi: Herkes, herkesin iyiliği amacı ile Ruh’u göstermek kabiliyetine sahip olur.

Bize girişi tatlılıkla olur, onu sevinçle karşılarız, boyunduruğunu taşımak kolaydır. Gelişini ışık ve bilim parıltıları haber verirler. Gerçek bir savunucunun sevgisi ile gelir, çünkü o, kurtarmak, iyileştirmek, öğretmek, öğüt vermek, güçlendirmek, rahatlatmak, zihni aydınlatmak için gelmektedir: önce onu kabul eden kimsede, daha sonra da bu kimse aracılığı ile başkalarında.
Daha önce karanlıkta bulunan bir insan birden güneşi gördüğünde, gözü aydınlanır ve daha önce görmediğini açıkça görür: aynı şekilde, Kutsal Ruh’u kabul etmek ayrıcalığına sahip olan kimsenin de ruhu aydınlanır ve daha önce tanımadığını insan üstü bir şekilde görür.

KİRİLLOS (KUDÜS’LÜ) (315-386)

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN

Şu anda burada değiliz. Ama bize e-posta gönderebilirsiniz, en kısa zamanda size geri dönüş yaparız.

Not readable? Change text. captcha txt