Lübnan’daki Fransisken Konventual Kardeşler

Lübnan’da Fransisken Konventual Kardeşler’in mevcudiyeti, 1966 yılında Charfet’te Patriklik ile ilgili seminerin yönetimini üstlenmemizi isteyen Süryani Katolik Patriği Kardinal Tappouni’nin davetine üstlerimizin cevap vermeyi kabul etmesiyle başlamıştır.

beirut

Fransisken Topluluğumuz, uzun zamandan beri önemli sayıda Hristiyan mevcudiyeti olan Orta Doğu ülkesi Lübnan’da genç adaylara ruhbanlık eğitimi vermek ve Fransisken hayatına kabul etmek üzere bir manastır açmak istiyordu. On yıldan beri Topluluğumuz, Sin-El-Fil’de elinde bulundurduğu arsayı bu amaç için kullanmıştır.

1968 yılında başlangıçtaki bu kardeşlik Topluluğumuz, Sin-El-Fil’de Fôret Tabet’te, arsamıza uzak olmayan bir apartmana nakledildi. Orada küçük bir kilise açılarak, Lübnan’da iyi tanınan ve saygı gösterilen Padovalı Aziz Antuan’ın koruması altına verildi.

Bazen geçici olabilecek bazı şeyler uzun yıllar sürebiliyor: Ülkenin istikrarsız politik durumu bizi de etkiledi.  Politik durumun istikrarsızlığı ve geleceğin belirsizliği devam ediyorken, bu elverişsiz duruma rağmen, kilise ve manastırın inşasına ancak 1986 yılında başlanabilmiştir. Bu eseri, bu karışık ve tamamen belirsiz bir durum içinde dahi finanse eden üstlerimizin cesaretini ve uzun zaman böyle istikrarsız bir durum içinde yaşayan din adamlarını da takdir etmek gerekir.  Fakat ‘olaylar sonrası’ bunun üzerinde düşünüldüğünde, oldukça mütevazı masraflarla inşaatı mümkün kılan bu zamanın doğru bir zaman olduğunu da kabul etmek gerekir.

Çalışmaların yapılması esnasında karşılaşılan bazı zorluklara rağmen, 20 Mart 1988 tarihinde daha bitmemiş olan yeni kilisemizin ve manastırımızın kutsanması, bizim Lübnan’daki mevcudiyetimiz ve kardeşliğimiz için hatırlanmaya değer, unutulmaz bir olay olmuştur.

Bu önemli tarihten itibaren, Padovalı Aziz Antuan’ın korumasına verilen, yeni ve modern bir stil sunan, aynı zamanda içinde toplu ve şahsi dua yerleri ve müminler meclisine ayrılmış mekanları da olan kilisemiz, bu yeni Katolik ibadet mekanını tanımayı arzu eden herkese kapılarını açmıştır.

Bu kilise (herkesin kendisini sevdiği) Padovalı Aziz Antuan’a adanmıştır. Çok sayıda imanlı, izah edilmesi kolay olmayan ve insanlığın gözünden kaçabilen bazı ruh hallerine bağlı nedenlerden dolayı bu yeni ibadet yerinde bizim dinsel ayinlerimize katılmaya başlamışlardır.

Zahle

Lübnan’da ikinci bir manastırın kurulması Orta Doğu’nun bu bölgesinde yaşayan kardeşlerimizin her zaman arzuları ve projeleri arasında mevcut olmuştur. Maksimilyan Kolbe’nin yazılarını okuduğumuzda onun hep Lübnan’da bir Azize Meryem Ana merkezi kurmayı ve Azize Bakire düşüncesi içinde, Arap ve Müslüman dünyasına da İsa’nın öğretisini benimsetmeyi hayal ettiğini görürüz. Demek ki, bizim 1966’dan beri Lübnan’daki varlığımız Peder Kolbe’nin hayalinin bir gün mutlu bir gerçeğe dönüşmesine imkan sunmaktadır.

zahle

2008 yılında, Assisili Aziz Fransua, İsa öğretisine adanmış hayat örneğini alarak ve Maksmilyan Maria Kolbe’nin Azize Meryem öğretisi hayatını izleyerek, Fransisken hayatı ideallerine ilgi duyan gençler için dini ve insancıl bir eğitim evine duyulan acil ihtiyaç nedeniyle,  Zahlé banliyösünde bir arsa ve bir ev inşaatı satın alınmıştır. Yeni manastır hem coğrafi bakımdan hem de insanları en iyi şekilde karşılamak bakımından çok uygun ve güzel bir konumda bulunmaktadır.

16 Aralık 2008 tarihinde, yeni manastırın ve gelecekteki kilisenin başkanı Peder César Essayan, zamanı biraz öne alarak, Zahle’nin Üçüncü Fransisken Topluluk üyeleri mevcudiyetinde ve bazı üyelerin Assisili Aziz Fransua’yı örnek alarak, Allah’ın Hristiyanlık çağrısını yaşamayı taahhüt ettikleri bu gelişen manastırın küçük kilisesi içinde, bir Efkaristiya ve kutlama töreni organize etmiştir.

2010 yazı esnasında yeni manastır, ilk 3 rahip adayının ve iki rahibin kardeşçe yaşadıkları, kalıcı konutları haline gelmiştir. 2011 yılı Eylül ayından itibaren de, onlar Aziz Fransua’nın mezarı yakınında, İtalya-Assisi’de novislik (çömezlik) yıllarını yaşamak üzere  bulunmaktadırlar.

Şunu da ilave edelim; manastırın dışındaki çalışmalar, Melekler’in Meryem Ana’sı Bayramı ve Porziunkula’da günahların affı toplantısı gününe ayrılmış olan 2 Ağustos 2010 tarihinde, törenle açılışı yapılan bir mağara edilmesini mümkün kılmıştır.

7 Ekim 2010 tarihinde, Genel Kıdemli Kardeş Peder Marco Tasca, Romanya kırsal Pederi Frer Emilian Catalin ve Zahlé Episkoposları, bu yeni manastırın ve aynı zamanda burada bulunan din ve Fransisken eğitim evinin resmi açılışı için, Doğu ve Kutsal Topraklar’ın bütün alt gruplarını oluşturan din adamları olarak buluşmuş ve bir araya gelmişlerdir.

P. Massimiliano Chilin

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN

Şu anda burada değiliz. Ama bize e-posta gönderebilirsiniz, en kısa zamanda size geri dönüş yaparız.

Not readable? Change text. captcha txt